Kysymyksiä työturvallisuuskorttikoulutuksesta

Miten voin hankkia työturvallisuuskortin?


Työturvallisuuskortti edellyttää työturvallisuuskorttikurssin hyväksyttyä suorittamista. Kortin voimassaolo on viisi (5) vuotta, jonka jälkeen se uusitaan 5 vuoden välein. Kurssin voit suorittaa netissä webinaarina tai perinteisesti 8 tunnin luokkahuonekoulutuksena.


Työturvallisuuskorttikurssin voit varata suoraan kurssihausta


Onko Työturvakortti sama kuin työturvallisuuskortti?


Ei ole. Työturvallisuuskortti® on valtakunnallinen yhdenmukainen koulutus yhteisen työpaikan työturvallisuusasioiden perehdyttämiseksi. Työturvallisuuskorttikoulutuksen kesto on kahdeksan tuntia ja kortti uusitaan viiden vuoden välein. Työturvallisuuskorttikursseja ovat oikeutettu pitämään kouluttajat, jotka täyttävät kouluttajakriteerit ja ovat suorittaneet kaksipäiväisen työturvallisuuskorttikouluttajakoulutuksen.


Kuuluuko työturvalllisuuskorttikoulutukseen tenttiä?


Koulutukseen kuuluu kirjallinen tentti, joka voidaan suorittaa yhdessä tai kahdessa osassa. Jos kurssilaisella on lukemiseen tai oppimiseen liittyviä vaikeuksia, tentti on mahdollista toteuttaa suullisesti, mistä kannattaa sopia kouluttajan kanssa etukäteen. Jos tenttiä ei läpäise, sen voi uusia kaksi kertaa.


Voinko tilata yksityisen työturvallisuuskorttikoulutuksen?


Työturvallisuuskorttikoulutus voidaan järjestää yrityksen omana tilauskoulutuksena tai kurssilaiset osallistuvat avoimeen koulutukseen. Yrityksen oma työturvallisuuskorttikouluttaja on myös perusteltu ratkaisu useissa tapauksissa.


Saako työturvallisuuskorttikoulutuksesta ammattipätevyysmerkinnän?


Kuorma- ja linja-autonkuljettajille, jotka tarvitsevat ammattipätevyyden jatkokoulutuspäiviä, työturvallisuuskorttikoulutus on yksi mahdollisuus.

Tarkista, että kouluttajalla on Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) myöntämä koulutuskeskuslupa ja että päivä toteutetaan ammattipätevyyspäivänä.


Ohjelmana käytetään Trafin hyväksymää koulutusohjelmaa ”Kuljettajana yhteisellä työpaikalla”, diaarinumero TRAFI/387151/05.03.07/2016. Hyväksytyistä koulutuskeskuksista löydät listan Trafin sivuilta, www.trafi.fi


Kuuluuko työturvallisuuskorttikoulutukseen oppikirjaa?

Kurssin perusmateriaalina käytetään kurssilaisille jaettavaa työkirjaa, jossa on lomakkeet turvallisuushavainnoille ja kohderiskinarvioinnille. Materiaali ja tentit on tehty myös ruotsin-, englannin-, viron ja venäjänkielisenä.Uutta

Koulutus sopii kaikille alasta riippumatta

Suorita
työturvallisuuskoulutus
itsenäisesti verkossa

Voit aloittaa koulutuksen heti tilauksen jälkeen