Mobiilisovelluksen käyttöehdot

Nämä käyttöehdot koskevat Uudenmaan Koulutuskeskus Oy:n (myös “palveluntarjoaja” tai “Koulutuskeskus app”) koulutuskeskus -nimistä mobiilisovellusta (myös ”mobiilisovellus” tai ”sovellus”). Sovelluksen omistaa ja tarjoaa:

Uudenmaan Koulutuskeskus Oy

Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki

Y-tunnus: 2629271-8

1. Käyttöehtojen hyväksyminen

Nämä käyttöehdot muodostavat sopimuksen sovelluksen käyttäjän (myös ”asiakas”) ja Koulutuskeskuksen välillä, ja määrittelevät käyttäjän ja Koulutuskeskuksen mobiilisovellusta koskevat oikeudet ja velvollisuudet. Sovelluksen käyttäjän tulee olla vähintään 15-vuotias.

Sovelluksen lataaminen tai sen käyttäminen on osoitus siitä, että asiakas hyväksyy kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä sovelluksessa erikseen annettavia ehtoja ja ohjeita.

Koulutuskeskus voi muuttaa näitä käyttöehtoja, milloin tahansa harkintansa mukaan. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu sovelluksessa. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot, mikäli hän jatkaa sovelluksen käyttöä muutosilmoituksen jälkeen.


2. Mobiilisovellus

Koulutuskeskuksen asiakkailleen tarjoamassa koulutuskeskus app mobiilipalvelussa ja webbipalvelussa asiakas voi hoitaa pätevyys asioitaan ja hallinnoida omia tietojaan. Palvelu on integroitu Uudenmaan Koulutuskeskus Oy:n asiakasrekisteriin. Palvelu on välittömästi käytettävissä, kun rekisteröityminen/kirjautuminen on onnistunut.


3. Mobiilisovelluksen käyttäminen

Koulutuskeskus myöntää asiakkaalle näissä käyttöehdoissa määritellyn rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää sovellusta ja sen sisältöä ainoastaan näiden käyttöehtojen ja sovelluksessa mahdollisesti erikseen annettavien ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus käyttää sovellusta ja sen sisältöä ainoastaan asiakkaan omaan, ei-kaupalliseen käyttöön.

Asiakas ei saa muokata tai jäljentää sovellusta tai sen sisältöä taikka niiden osaa. Asiakkaalla ei myöskään ole oikeutta sellaisenaan tai muokattuna jakaa, levittää, välittää, esittää julkisesti tai muulla tavoin saattaa sovellusta tai sen sisältöä yleisön saataviin, ellei siihen ole näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti annettu lupaa.

Asiakas ei saa käyttää sovellusta näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti.


4. Palveluntarjoajan vastuunrajoitukset

Koulutuskeskus pidättää oikeuden muokata tai muuttaa sovellusta sekä lopettaa tai sulkea sen, milloin tahansa osittain tai kokonaan ilman erillistä ilmoitusta käyttäjille.

Sovellus sisältöineen tarjotaan asiakkaalle ”sellaisena kuin se on”. Koulutuskeskus ei vastaa sovelluksessa välitettävien tietojen tai sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, virheistä, puutteista, epätarkkuuksista tai muista vioista.

Koulutuskeskus pyrkii pitämään sovelluksen asiakkaan käytettävissä jatkuvasti ja häiriöittä. Koulutuskeskus ei kuitenkaan takaa, että sovellus on asiakkaan käytettävissä keskeytyksettömästi, oikea-aikaisesti tai virheettömästi.

Koulutuskeskus ei voi taata sovelluksen, sen sisällön tai sovelluksen kautta välitettävien tietojen tietoturvaa, eikä vastaa siitä, että sovelluksen kautta lähetettävät sähköiset tiedotteet eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Koulutuskeskus ei myöskään vastaa asiakkaan sovelluksen välityksellä lähettämistä tai vastaanottamista taikka lähettämättä tai vastaanottamatta jääneistä tiedoista tai sisällöstä.

Sovellus ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Sovellus, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä, ja sisällön formaateista.

Koulutuskeskus ei vastaa tässä sovelluksessa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta.


5. Henkilötietojen käsittely

Koulutuskeskus huolehtii asianmukaisesti henkilötietojen käsittelystä ja säilyttämisestä. Koulutuskeskuksen mobiilisovelluksen tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä tarkemmin.


6. Evästeet ja paikkatiedot

Koulutuskeskus käyttää sovelluksessa evästeitä (myös ns. Cookie). Evästeet mahdollistavat esimerkiksi sovelluksen käyttäjämäärien ja muiden sovelluksen käyttöön liittyvien tietojen käsittelyn. Saatujen tietojen avulla sovelluksen toimintaa voidaan analysoida ja kehittää asiakkaalle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Evästeiden käyttö mahdollistaa myös erilaisen yhdistelmätiedon laatimisen sovellusta käyttävistä asiakkaista.

Lisäksi kerätyn tiedon avulla asiakkaalle voidaan kohdentaa häntä todennäköisesti kiinnostavaa markkinointia sovelluksessa sekä sovelluksen ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.

Evästeiden käyttö on turvallista ja ne eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja.

Sovelluksen hyödyntäminen voi edellyttää sijaintitietojen käsittelyä. Koulutuskeskus ei käsittele sijaintitietoja muihin kuin niihin ilmoitettuihin tarkoituksiin, jotka on määritelty Koulutuskeskuksen mobiilisovelluksen tietosuojaselosteessa.


7. Immateriaalioikeudet

Kaikki sovelluksessa esitetyt kuva- ja tekstimateriaalit (tuotekuvat, tekstit, videot, logot, taulukot) ovat Koulutuskeskuksen ja/tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta. Tekijänoikeuksilla suojatun kuva- ja tekstimateriaalin luvaton käyttö tai kopiointi on kielletty. Koulutuskeskus ei myönnä asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin.


8. Palveluntarjoaja

Uudenmaan Koulutuskeskus Oy

Y-tunnus 2629271-8

Osoite: Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki

Puhelin: 010 326 7712

Sähköposti: info@koulutuskeskus.com


9. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Sovelluksen käyttämiseen ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli sovintoratkaisuun ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja-asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.Jätä yhteydenottopyyntö

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Uutta

Koulutus sopii kaikille alasta riippumatta

Suorita
työturvallisuuskoulutus
itsenäisesti verkossa

Voit aloittaa koulutuksen heti tilauksen jälkeen